Systemisch Contextuele Counselingopleiding GENT

Waarschuwingsbericht

This event is at capacity. You can register for the waiting list. There are 1 people waiting...

Inhoud

GENT

Tweejarige Systemische Contextuele Counselingopleiding start 15 januari 2021.

Opleiding erkend door de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling)
KMO portefeuille mogelijk
Vlaams opleidingsverlof mogelijk

 

Programma

Tweejarige counselingopleiding contextuele hulpverlening

(Educatief verlof of KMO portefeuille mogelijk)

Eerstvolgende opleiding -  Plaatsen beperkt  - We werken met groepen van max. 16 deelnemers voor deze opleiding:

JANUARI 2021 - DECEMBER 2022

Door veranderingen in het hulpverleningslandschap stijgt de vraag naar bredere vormen van begeleiding.
Vanuit Leren over leven hopen we met onze opleiding tot systemische, contextuele counselor aan deze groeiende nood tegemoet te komen.
Onze tweejarige opleiding  is erkend door de BVRGS en geeft toegang tot een erkenning als systemisch counselor.

Doelgroep:
Hulpverleners actief in het werkveld: maatschappelijk werkers, opvoeders, verpleegkundigen, (gezins-)begeleiders, psychiaters, pedagogen, therapeuten, bemiddelaars, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, vormingswerkers, …

Toelatingsvoorwaarden:
Om voor een certificaat systemische counselor in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
● je bent bachelor of master in de menswetenschappen of hebt het diploma specifieke lerarenopleiding.
● je bent professioneel werkzaam binnen een relevante werkcontext
● je hebt een intakegesprek met één van de docenten waarin beslist wordt over de uiteindelijke deelname aan de opleiding

Deelname aan de tweejarige opleiding houdt in:
Eerste jaar
● 15 dagen methodiek
● 4 dagen supervisie in kleine groep
● huiswerkgroep (minstens 3 X 3u)
● verwerken van de opgegeven literatuur
● permanente evaluatie

Tweede jaar
● 10 dagen methodiek
● 4 dagen supervisie in kleine groep
● 4 dagen leertherapie
● huiswerkgroep (minstens 3X 3u)
● verwerken van de opgegeven literatuur
● scriptie waarin  je aantoont dat je het geleerde hebt geïntegreerd


Doelstelling van de opleiding:
Het contextuele gedachtegoed van Ivan Boszormenyi-Nagy kunnen integreren binnen eigen werkcontext , visie en concreet handelen.
De opleiding tot contextueel counselor omvat drie pijlers: methodiek, supervisie en het persoonlijk proces van de counselor.

De opleiding inhoudelijk:
We worden geboren in gezinnen en maken deel uit van families. Door onze ouders krijgen we in het netwerk van mensen een plek. We worden ‘kind’, ‘kleinkind’, broer of zus, enzovoort. In het gezin, ontvangen en geven we, leren we wat we moeten doen om ‘gezien’ te worden, en ervaren we recht en onrecht. Doorheen dit proces ontdekken we wie we zijn, en wat we mogen en kunnen betekenen voor anderen. Betrouwbare voorbeelden vergroten het geloof in onszelf. We leren waar we recht op hebben en hoe we recht kunnen doen. De blauwdruk over relaties, meegekregen vanuit het gezin en betekenisvolle andere relaties, kleurt gedurende ons leven de manier waarop we zorg dragen voor de ander en onszelf. 

Het contextuele gedachtegoed, ontwikkeld door Boszormenyi-Nagy, biedt hulpverleners handvatten om op een passende manier te interveniëren wanneer de balans tussen zorg geven en zorg krijgen uit evenwicht is. 
Specifiek voor deze benadering is het zoeken naar positieve krachten in menselijke relaties en het hanteren van het verlangen naar betrouwbaarheid en rechtvaardigheid als hefboom voor verandering.

PROGRAMMA
Eerste jaar 15 januari 2021 - 17 december 2021, op vrijdagen van 9u tot 16u30

Methodiek:
● We situeren het contextuele gedachtegoed binnen de andere systemische hulpverleningsmodellen.
● We staan stil bij de grondslag en de kracht van de contextuele benadering in het werken met individuen, gezinnen, groepen en diverse werkcontexten.
● We verkennen het gedachtegoed van Boszormenyi-Nagy waarbij de aandacht gericht wordt op het op een rechtvaardige wijze vorm geven aan de'balans van geven en ontvangen in relaties'.
● Gaandeweg maken we ons de theorie eigen. We leren de basisprincipes van het contextuele denken herkennen, voelen én vertalen naar de eigen werkcontext.
● We hebben uitgebreid aandacht voor onze eigen intergenerationele en ruimere sociale context. (= onze relationele werkelijkheid).
● Via verschillende ingangspoorten en praktijkgerichte methodieken oefenen we passende interventies. We leren werken met het genogram, de sociale cirkels, de duplo-methodiek en spelen in op wat er zich in het ‘hier-en- nu’ van de cliënt aandient. De relationeel ethische dimensie is onze leidraad.
● We ervaren het belang van een meerzijdige partijdige grondhouding en leren deze toe te passen. We oefenen uitgebreid met verbindende taal en hoe we deze kunnen ‘vertalen’ naar de leefwereld van onze cliënten. We gaan op zoek naar interne, externe en relationele hulpbronnen van onze cliënten en leren hoe een counselor het proces naar dialoog kan faciliteren.
● We leren de relatie cliënt-hulpverlener te hanteren als hefboom om beweging in de context van de cliënt mogelijk te maken. 
● We staan stil bij wat in diverse contexten ‘passende‘ hulpverlening kan zijn.

Supervisie
Is gericht op het vakmanschap van de counselor door :
● Verdieping  van de contextuele praktijk door inbreng van eigen casussen.
● Oefenen van specifieke contextuele interventies in de eigen werkcontext.

Persoonlijk proces van de counselor
Aan de  hand van diverse invalshoeken (eigen rituelen, familiefoto’s, specifieke interesses van het gezin, vrijetijdsbesteding ….) verkennen we de gezinscultuur en ontvouwen we het familieverhaal. We worden ons gaandeweg bewust van de eigen contextuele en intergenerationele thema’s.

 

De Data:

DAG 1
15/01/2021
Kennismaking en start groepsproces
DAG2
29/01/2021
De relationele werkelijkheid
DAG3
12/02/2021
Loyaliteiten
DAG4
26/02/2021
Parentificatie
DAG5
05/03/2021
Veelzijdige gerichte partijdigheid en de innerlijke dialoog van de counselor
DAG6
19/03/2021
Systemen en hun wetmatigheden
DAG7
30/04/2021
Persoonlijk werk
DAG8
21/05/2021
Persoonlijk werk
DAG9
28/05/2021
Persoonlijk werk
DAG10
11/06/2021
Persoonlijk werk
DAG11
25/06/2021
Legaat en delegaat
DAG12
10/09/2021
Zelfafbakening en zelfvalidatie
DAG13
24/09/2021
Recht
DAG14
08/10/2021
Huplbronnen
DAG15
22/10/2021
Supervisie
DAG16
12/11/2021
Supervisie
DAG17
26/11/2021
Supervisie
DAG18
10/12/2021
Supervisie
DAG19
17/12/2021
Evaluatie
 

 

Opleiders

Docenten van de counselingopleiding klik hier voor de opleiders

Schrijf je in voor deze opleiding

Persoonlijke gegevens
Geboortedatum
E.g., 31/10/2020
Deze vindt u onderaan deze pagina onder "nuttige links".