Stuurgroep / RVB

Leden van de Raad van bestuur Leren Over Leven zijn:

Johan De Keyser, voorzitter

Peter Geldhof, penningmeester

Theresia Pinnewaert, secretaris

 

Leden van het dagelijks bestuur van Leren over Leven zijn:

Theresia Pinnewaert, algemeen coördinator

Luc Claes,  website/sociale media en algemene ondersteuning dagelijks bestuur

Eveline Lievens, administratieve ondersteuning