Stuurgroep / RVB

Leden van de Raad van bestuur Leren Over Leven zijn:

Johan De Keyser, voorzitter

Tiene Van Hyfte, secretaris

Peter Geldhof, penningmeester

Paul Heyndrickx, bestuurder

Sylvie Decommer, bestuurder

 

Leden van het dagelijks bestuur van Leren over Leven zijn:

Theresia Pinnewaert, algemeen coördinator

Luc Claes,  website/sociale media en algemene ondersteuning dagelijks bestuur

Eveline Lievens, administratieve ondersteuning