Stuurgroep / RVB

Leden van de Raad van bestuur Leren Over Leven zijn:

Dirk Mortelmans  Voorzitter RVB 2019

Luc Claes Secretaris RVB 2019

Jo Van Hecke Penningmeester RVB 2019

Johan De Keyser Lid RVB 2019

Tiene Van Hyfte Lid RVB 2019

 

Leden van het dagelijks bestuur van Leren over Leven zijn:

Theresia Pinnewaert, algemeen coördinator

Luc Claes,  website/sociale media en algemene ondersteuning dagelijks bestuur

Ann Van den Broecke, administratieve ondersteuning