NIEUW! Interesse in het volgen van leertherapie? Registreer je hier.

Inhoud

Nieuw! module leertherapie

Deze module is nog in opbouw, maar we vernemen graag of u interesse hebt om hieraan deel te nemen, registreer je alvast vrijblijvend.
Van daaruit bekijken we verder de vorm (aantal dagen) en prijsbepaling.

Wat is leertherapie en waarom is het zo belangrijk voor elke hulpverlener?

In het contact met cliënten, met de ander, komt de systemisch-contextueel counselor zichzelf en zijn/haar context tegen; de eigen vanzelfsprekendheden en de vanzelfsprekendheden van de cliënten ontmoeten elkaar. 

Zo ontmoeten ook de wederzijdse kwetsbaarheden van deze betrokkenen elkaar en worden werkgebieden in de eigen context van de hulpverlener via de hulpvraag van de cliënt aangeraakt.

“Good or bad practice” hangt af van in hoeverre je je bewust bent van de invloed van je eigen geschiedenis op je identiteit en attitude als counselor.

De meerzijdig partijdige grondhouding van de contextueel counselor ontwikkelt zich doordat we op de eigen balansen van geven en ontvangen ervaren hoe de dialogische processen spelen.
We ervaren als contextueel counselors dat als we zelf leertherapie ondergaan, boosheid en frustratie de andere kant van het verlangen naar broodnodig passend geven en passend ontvangen vertegenwoordigt en dat stagnatie op dat vlak veel pijn, ongeloof en verwarring in familierelaties kan veroorzaken.

Het onderzoek dat we doen naar hetgeen gegeven en ontvangen is binnen onze familiale loyauteitenhuishouding als we in contextuele leertherapie gaan, helpt ons om partij te kunnen worden met diegenen die ons tekort deden, zonder de partijdigheid met onszelf te hoeven verliezen.
De verbindende taal die nodig is, leren we op die weg.

De contextuele benadering berust op het ethische perspectief dat mensen verantwoordelijk zijn voor elkaar. Wie zijn verantwoordelijkheid  uiteindelijk kan omzetten in gepaste zorg voor de ander en in tegelijk gepaste zorg voor zichzelf, groeit als mens en verdient vrijheid.

Vandaar is  leertherapie een bijzonder onderdeel om als counselor in voldoende vrijheid een betrouwbare relatie te kunnen aangaan met de cliënt die zich aandient.

Vanuit Leren over Leven willen we deze nieuwe module aanbieden.

Tijdens de leertherapie bieden we aandacht aan het leren spreken van de specifieke verbindende taal, de taal over hetgeen gegeven en ontvangen is tussen dierbaren.

Je wordt meegenomen in dit proces op weg naar het spreken van die verbindende taal die gebaseerd is op de relationele ethiek waarvan Prof. I.B. Nagy de ontwerper is.

Het is een module vanuit actieve inzet en leren.

Heb je interesse om deel uit te maken van deze module registreer je hieronder.
Je registratie is nog geen definitieve inschrijving, er wordt eerst contact met je opgenomen om verder af te stemmen.


Het aantal dagen leertherapie en daaraan gekoppelde kostprijs wordt bekeken.

Programma

Opmaak concreet programma en planning volgt later.

Opleiders

Deze info volgt later.

Schrijf je in voor deze opleiding

Kies het aantal deelnemers.
Persoonlijke gegevens
Geboortedatum
E.g., 11/04/2021
Deze vindt u onderaan deze pagina onder "nuttige links".