Geweldloos verzet introductie dag 21 nov

Inhoud

Ontdek de kracht van Geweldloos verzet in uw team en organisatie.


Gewelddadig of (zelf)destructief gedrag van jongeren plaatst hun ouders, leerkrachten of opvoeders voor moeilijke keuzes. De door Haim Omer ontwikkelde weg van het geweldloos verzet biedt daarbij houvast. Als leerkracht of hulpverlener leert u om op een geweldloze manier in verzet te gaan tegen kinderen en jongeren ook in situaties met extreem gedrag.

Programma

Doelgroep
Mensen die met leer en - opvoedingssituaties werken (leerkrachten, gezinsbegeleiders, thuisbegeleiding, opvoeders, leerlingbegeleiders, ...)
Bestemd voor iedereen die met tussenmenselijke relaties werkt die (dreigen te) escaleren en waar sprake is van destructief gedrag.


Inhoud
Vele mensen die geconfronteerd worden met agressief en zelfdestructief gedrag van kinderen staan voor een dilemma. Sommigen proberen het met berisping, dreigement en straf. Anderen kiezen de weg van overreding, acceptatie en begrip. De keuze tussen de ‘harde' en de ‘zachte' aanpak leidt niet alleen tot polarisatie en verwijdering tussen ouders, opvoeders en leerkrachten. Beide opvoedingsstijlen mislukken omdat dit telkens tot escalaties leidt met de betrokken jongeren.
Geweldloos verzet is een leer die ontwikkeld werd in de context van de sociaal-politieke strijd (Mahatma Ghandi, Martin Luther King). Hierdoor geïnspireerd ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een benadering om agressief gedrag van kinderen te stoppen. Er wordt afgezien van fysiek geweld en van het gebruik van woorden met een vernederende of beledigende strekking. Escalaties worden voorkomen.

Haim Omer ontwikkelde verschillende methodieken om ouderlijke aanwezigheid en geweldloos verzet in praktijk te brengen: de uitgestelde reactie; de aankondiging; de sit-in; doorbreken van geheimhouding; de telefoonronde; volgen; bevelen weigeren; verzoeningsgebaren; enz…Werkwijze
Deze workshop biedt in korte theoretische uiteenzettingen een kennismaking aan met de ideeën en werkwijze van Geweldloos verzet. Deelnemers leren deze ideeën integreren in hun eigen werkveld. Er wordt geoefend via rollenspel. Cursisten leren een duidelijke, overtuigende en een op Geweldloos verzet gebaseerde houding aannemen tegenover extreem gedrag van kinderen.

 


We starten deze introductiecursus vanaf 8 deelnemers

Opleiders

Jan Hoet
Jan Hoet is psycholoog-psychotherapeut. Hij volgde een opleiding systeemtheoretische therapie en de Masterclass contextuele therapie. Jan heeft een zelfstandige praktijk contextuele therapie maar heeft ook ruime ervaring in de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg. Hij was bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie van 2003 tot 2012 en is stichtend lid va de Belgische vereniging voor geweldloos verzet. Jan Hoet is erkend opleider en supervisor bij de BVRGS en lid van NVRG en VCW. Voor Leren over Leven werkte Jan als opleidingscoördinator tot juni 2012. Momenteel is hij docent en supervisor.

Schrijf je in voor deze opleiding

Kies het aantal deelnemers.
Persoonlijke gegevens
Geboortedatum
E.g., 17/10/2017
Deze vindt u onderaan deze pagina onder "nuttige links".