GESTART, Systemisch Contextuele Counselingopleiding Antwerpen

Inhoud

ANTWERPEN

Tweejarige Systemische Contextuele Counselingopleiding start 3 september 2021.

Opleiding erkend door de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling)
Voor meer informatie betreffende de toelatingsvoorwaarden, klik hier
Voor meer informatie betreffende de regelingen en afspraken, klik hier

KMO portefeuille mogelijk

Vlaams opleidingsverlof mogelijk

Programma

Tweejarige counselingopleiding contextuele hulpverlening

(Vlaams opleidingsverlof of KMO portefeuille mogelijk)

Eerstvolgende opleiding -  Plaatsen beperkt  - We werken met groepen van max. 16 deelnemers voor deze opleiding:

SEPTEMBER2021 - JUNI 2023

Door veranderingen in het hulpverleningslandschap stijgt de vraag naar bredere vormen van begeleiding.
Vanuit Leren over leven hopen we met onze opleiding tot systemische, contextuele counselor aan deze groeiende nood tegemoet te komen.
Onze tweejarige opleiding  is erkend door de BVRGS en geeft toegang tot een erkenning als systemisch counselor.

Doelgroep:
Hulpverleners actief in het werkveld: maatschappelijk werkers, opvoeders, verpleegkundigen, (gezins-)begeleiders, psychiaters, pedagogen, therapeuten, bemiddelaars, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, vormingswerkers, …

Toelatingsvoorwaarden:
Om voor een certificaat systemische counselor in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
- Minstens 1 jaar werkervaring binnen een relevante werkcontext is een vereiste.
- Bachelordiploma in de menswetenschappen (orthopedagogie, maatschappelijk werk, contextbegeleider, toegepaste psychologie, verpleegkundige,...)
  Uitzondering op diplomavoorwaarde kan aagevraagd worden via motivatie.  Bij goedkeuring kan de cursist voor de start van de opleiding zo ook een uitzondering
  aanvragen bij de BVRGS betreffende de erkenning na de opleiding.
- intakegepsrek 30 minuten waarin beslist wordt over de uiteindelijke deelname aan de opleiding.

- Check zelf de toelatingsvoorwaarden bij de BVRGS of u in aanmerking komt voor de erkenning.

Deelname aan de tweejarige opleiding houdt in:

Eerste jaar
● 15 dagen methodiek
● 4 dagen supervisie in kleine groep
● huiswerkgroep (minstens 3 X 3u)
● verwerken van de opgegeven literatuur
● permanente evaluatie

Tweede jaar
● 10 dagen methodiek
● 4 dagen supervisie in kleine groep
● 4 dagen leertherapie
● huiswerkgroep (minstens 3 X 3u)
● verwerken van de opgegeven literatuur
● scriptie waarin  je aantoont dat je het geleerde hebt geïntegreerd

Doelstelling van de opleiding:
Het contextuele gedachtegoed van Ivan Boszormenyi-Nagy kunnen integreren binnen eigen werkcontext , visie en concreet handelen.
De opleiding tot contextueel counselor omvat drie pijlers: methodiek, supervisie en het persoonlijk proces van de counselor.

De opleiding inhoudelijk:
We worden geboren in gezinnen en maken deel uit van families. Door onze ouders krijgen we in het netwerk van mensen een plek. We worden ‘kind’, ‘kleinkind’, broer of zus, enzovoort. In het gezin, ontvangen en geven we, leren we wat we moeten doen om ‘gezien’ te worden, en ervaren we recht en onrecht. Doorheen dit proces ontdekken we wie we zijn, en wat we mogen en kunnen betekenen voor anderen. Betrouwbare voorbeelden vergroten het geloof in onszelf. We leren waar we recht op hebben en hoe we recht kunnen doen. De blauwdruk over relaties, meegekregen vanuit het gezin en betekenisvolle andere relaties, kleurt gedurende ons leven de manier waarop we zorg dragen voor de ander en onszelf.

Het contextuele gedachtegoed, ontwikkeld door Boszormenyi-Nagy, biedt hulpverleners handvatten om op een passende manier te interveniëren wanneer de balans tussen zorg geven en zorg krijgen uit evenwicht is.
Specifiek voor deze benadering is het zoeken naar positieve krachten in menselijke relaties en het hanteren van het verlangen naar betrouwbaarheid en rechtvaardigheid als hefboom voor verandering.

PROGRAMMA
Eerste jaar start september 2021, telkens op vrijdagen van 9u tot 16u30

Methodiek:
● We situeren het contextuele gedachtegoed binnen de andere systemische hulpverleningsmodellen.
● We staan stil bij de grondslag en de kracht van de contextuele benadering in het werken met individuen, gezinnen, groepen en diverse werkcontexten.
● We verkennen het gedachtegoed van Boszormenyi-Nagy waarbij de aandacht gericht wordt op het op een rechtvaardige wijze vorm geven aan de'balans van geven en ontvangen in relaties'.
● Gaandeweg maken we ons de theorie eigen. We leren de basisprincipes van het contextuele denken herkennen, voelen én vertalen naar de eigen werkcontext.
● We hebben uitgebreid aandacht voor onze eigen intergenerationele en ruimere sociale context. (= onze relationele werkelijkheid).
● Via verschillende ingangspoorten en praktijkgerichte methodieken oefenen we passende interventies. We leren werken met het genogram, de sociale cirkels, de duplo-methodiek en spelen in op wat er zich in het ‘hier-en- nu’ van de cliënt aandient. De relationeel ethische dimensie is onze leidraad.
● We ervaren het belang van een meerzijdige partijdige grondhouding en leren deze toe te passen. We oefenen uitgebreid met verbindende taal en hoe we deze kunnen ‘vertalen’ naar de leefwereld van onze cliënten. We gaan op zoek naar interne, externe en relationele hulpbronnen van onze cliënten en leren hoe een counselor het proces naar dialoog kan faciliteren.
● We leren de relatie cliënt-hulpverlener te hanteren als hefboom om beweging in de context van de cliënt mogelijk te maken.
● We staan stil bij wat in diverse contexten ‘passende‘ hulpverlening kan zijn.

Supervisie
Is gericht op het vakmanschap van de counselor door :
● Verdieping  van de contextuele praktijk door inbreng van eigen casussen.
● Oefenen van specifieke contextuele interventies in de eigen werkcontext.

Persoonlijk proces van de counselor
Aan de  hand van diverse invalshoeken (eigen rituelen, familiefoto’s, specifieke interesses van het gezin, vrijetijdsbesteding ….) verkennen we de gezinscultuur en ontvouwen we het familieverhaal. We worden ons gaandeweg bewust van de eigen contextuele en intergenerationele thema’s.

DATA EERSTE JAAR:
 

03/09/2021
Methodiek/Kennismaking/Start van een groepsproces
17/09/2021
Methodiek/De relationele werkelijkheid
01/10/2021
Methodiek/Loyaliteiten
22/10/2021
Methodiek/Parentificatie
29/10/2021
Methodiek/Veelzijdige gerichte partijdigheid en de innerlijke dialoog van de counselor
19/11/2021
Methodiek/Systemen en hun wetmatigheden
03/12/2021
Persoonlijk werk
17/12/2021
Persoonlijk werk
14/01/2022
Persoonlijk werk
21/01/2022
Persoonlijk werk
04/02/2022
Methodiek/Legaat en delegaat
18/02/2022
Methodiek/Zelfafbakening en zelfvalidatie
11/03/2022
Methodiek/Recht
25/03/2022
Methodiek/Hulpbronnen
01/04/2022
Supervisie
29/04/2022
Supervisie
13/05/2022
Supervisie
03/06/2022
Supervisie
10/6/2022
Methodiek/Tussentijdse evaluatie
     

 

Opleiders

Ploeg van Counselingopleiders Leren Over Leven, check dit hier

Schrijf je in voor deze opleiding

Registrations have ended on do, 09/02/2021 - 00:00.