Docenten

Ons opleidingsteam


Counselingopleiders Antwerpen

Linne De Loof
Linne De Loof is klinisch psycholoog en contextueel systeemtherapeut. Ze heeft 12 jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen, voornamelijk in de bijzondere jeugdzorg.  Zij is docent in de opleiding systemisch contextuele counseling en daarnaast is ze supervisor en leertherapeut. 


Jasmien Peeters
Jasmien Peeters is filosoof, contextueel systeemtherapeut en EFT (relatie)therapeut. Ze werkt voor Duet relatiebemiddeling en in haar eigen praktijk. Ze werkte 8 jaar als vrijzinnig humanistisch consulent voor deMens.nu. Ze is lid van de redactieraad van het tijdschrift Systeemtherapie. Liefde, emoties en hechte banden staan centraal in haar werk.

Karen Stalmans
Karen is maatschappelijk assistente en contextueel psychotherapeut. Ze heeft 20 jaar ervaring in het werken met gezinsrelationele thema’s. Momenteel is ze actief binnen het algemeen welzijnswerk waar ze zich specialiseert in het werken met ouders en kinderen verwikkeld in een complexe scheiding. Daarnaast heeft Karen een eigen praktijk voor individuele therapie en partnerrelatietherapie. Ze is lid van BVRGS.

Counselingopleiders Gent

Kristien van de Velde
Kristien van de Velde is bachelor Sociaal werk en heeft de opleiding tot contextueel therapeut gevolgd. Zij heeft 20 jaar ervaring in de bijzondere jeugdzorg als gezinsbegeleidster en stafmedewerker. Ondertussen werkt ze bij Odisee als docent en praktijkbegeleider. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk als contextueel therapeut en opvoedingscoach. Kristien is docent in de opleiding systemisch contextuele counseling  en daarnaast ook supervisor en leertherapeut.

Goedele Thirion
Goedele is systemisch contextueel gezinstherapeut. Ze heeft reeds meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van jongeren (met ASS) en hun gezinnen, eerst vanuit het buitengewoon onderwijs, nadien als contextbegeleidster en therapeute in de bijzondere jeugdzorg binnen VAPH. Goedele volgde, naast verschillende bijscholingen rond oplossingsgericht werken, autisme, creatief systemisch werken, ook de EMDR-opleiding en speltherapie. Bij Leren Over Leven is Goedele docent in de counselingopleiding. Daarnaast heeft ze een eigen groepspraktijk voor contextuele en oplossingsgerichte therapie. Ze is lid van de BVRGS, CAV en EMDR Belgium.


Counselingplus opleiders

Paul Heyndrickx
Licentiaat in de godsdienstwetenschappen. Contextueel-systemisch psychotherapeut en counselor. Bijkomende opleidingen: Leiden en Begeleiden, Gezinsbegeleiding en Contextuele Hulpverlening, Masterclass contextuele therapie, Voortgezette Opleiding Gezinstherapie.Werkervaring in de thuislozenzorg, counselingwerk en psychotherapie. Erkend opleider BVOS (Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie). Lid van de Vereniging van Contextueel Werkers (VCW), van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).Auteur van ‘Meervoudig gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen’, ‘De meervoudig gekwetste mens. Gedeelde en verdeelde zorg', ‘Contextuele counseling in de praktijk' en tal van artikelen over contextueel werken.  Paul werkte als opleider bij Balans/VSPW van 1997 tot 2018.  Hij ontving in 2016 de VCW-prijs vanwege de Vereniging van Contextueel Werkers. www.paulheyndrickx.be

Workshops en kortere opleidingen

Frank Van Mierlo
Frank van Mierlo is opleider, trainer, consultant en coach. Hij is licentiaat medisch sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid en volgde opleidingen gestalttherapie, leidinggeven, contextuele therapie, intimate systems en familieopstellingen. Binnen Leren over Leven is Frank opleider en supervisor contextuele therapie. Momenteel
is hij werkzaam in Vidende, waar hij opleidingen en workshops geeft rond familie- en organisatieopstellingen.

Gerd Claes
Maatschappelijk werkster, gestaltterapeute  en rouwtherapeute. Zij volgde bijscholingen in systeemdenken, contextuele therapie, familieopstellingen en relatietherapie. Zij heeft ervaring als gezinsbegeleidster in pleegzorg, slachtofferhulp bij de politie, vormingswerk bij de volkshogeschool. Zij is oprichtster en directrice van ‘De Kanteling’, een groepspraktijk rond rouw, verlies en veerkracht met bijzondere aandacht voor personen en gezinnen die met beperking te maken hebben. Zij geeft sinds een tiental jaren vorming en opleiding voor ouders en professionelen in de gehandicaptensector. Voor Leren over leven geeft zij workshops en opleiding over thema’s die met beperking  te maken hebben.  Geregistreerd lid van de beroepsvereniging NVAGT en VBEGP.

Jan Hoet
Jan Hoet is psycholoog-psychotherapeut. Hij volgde een opleiding systeemtheoretische therapie en de Masterclass contextuele therapie. Jan heeft een zelfstandige praktijk contextuele therapie maar heeft ook ruime ervaring in de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg. Hij was bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie van 2003 tot 2012 en is stichtend lid va de Belgische vereniging voor geweldloos verzet. Jan Hoet is erkend opleider en supervisor bij de BVRGS en lid van NVRG en VCW. Voor Leren over Leven werkte Jan als opleidingscoördinator tot juni 2012. Momenteel is hij docent en supervisor.

Jef Slootmaeckers
Jef Slootmaeckers, maatschappelijk werker, contextueel systeemtherapeut, certified EFT therapeut & EFT Supervisor in opleiding, werkt al jaren binnen het algemeen welzijnswerk waar hij zich specialiseerde in het werken met partnergeweld en relatietherapie. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk voor relatietherapie en supervisie. Jef geeft bij verschillende opleidingsinstellingen trainingen en workshops. Bij Leren over leven staat hij samen met Katrien Lagrou in voor de jaaropleiding ‘Veilig gehecht’. Hij is lid van BVRGS en ICEEFT.

Katrien Lagrou
Katrien Lagrou (°1978) is maatschappelijk assistent, klinisch psycholoog, contextueel systeemtherapeut , gecertificeerd EFT-therapeut en EFT supervisor in opleiding.  Ze is werkzaam in UPCKULeuven en ze heeft een eigen praktijk voor relatietherapie en rouwtherapie nabij Mechelen. Ze geeft bij verschillende opleidingsinstituten training en supervisie. Ze is lid van BVRGS, EFT-Belgium en ICEEFT.

Sandra Nuytkens
Sandra volgde de opleiding master psychologie aan de VUB en is contextuele psychotherapeut en rouwtherapeut met een zelfstandige praktijk. Zij heeft een ruime ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg, Ouderenzorg en Gehandicaptenzorg. Voor Leren over Leven begeleidt zij workshops en is zij supervisor in de basisopleiding. Zij is lid van de BVRGS.

Luc Claes
Luc is contextueel gezinstherapeut en heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening waarvan de laatste tien jaar in een voorziening voor jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen binnen de sector voor personen met een handicap.   Doorheen de jaren volgde hij nog tal van andere opleidingen om zijn expertise te vergroten (bv. Rond ADHD, ASS, drugpreventie, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen, talenten, rouw). Voor Leren Over Leven verzorgt Luc ook het secretariaat en is lid van de RVB.

May Michielsen
May Michielsen is klinisch psycholoog en volgde talrijke therapeutische opleidingen waaronder de masterclass contextuele therapie, echtpaartherapie bij Fons Van Steenwegen, Gestalttherapie en EMDR. Zij heeft ruim 30 jaar een zelfstandige praktijk als psychotherapeut voor individuen, echtparen en gezinnen. Zij begeleidt samen met haar echtgenoot Jan Lens een opleiding partnertherapie binnen de School voor Relatietherapie. Zij is (co-) auteur van diverse publicaties over contextuele therapie. Zij is één van de oprichters van leren over leven en was daarvan tot eind 2008 ook directeur. Zij werkt nu nog als opleider en supervisor in de laatste vervolgopleiding contextuele therapie. 


Supervisoren

Els Vanneste 
Els Vanneste is klinisch psycholoog, gestalt therapeut en contextueel therapeut.  Momenteel is zij werkzaam als klinisch coördinator in de therapeutische gemeenschap voor dubbel diagnose van De Sleutel in Gent. Zij heeft gewerkt op een vormingsdienst voor personen met een verstandelijke beperking en op een afdeling in psychiatrie (voor personen met persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen).  Zij bouwde een rijke ervaring op in het werken met groepen, familietherapie, drughulpverlening, schematherapie en leiding geven.  Bij Leren Over Leven is ze supervisor in de basisopleiding.

Frieda Petitjean
Petitjean Frieda is Maatschappelijk Werker en Contextueel Systemisch Therapeut.  Ze heeft ervaring in het werken met meervoudig gekwetsten binnen het kader van opgelegde hulpverlening en was werkzaam binnen de context van het OCMW en de Bijzondere Jeugdzorg. Momenteel is ze werkzaam als psychotherapeut in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Tevens heeft ze een eigen praktijk voor individuele therapie en relatietherapie.
Ze is lid van de Belgische Vereniging Voor Relatie en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).

Kristien van de Velde
Kristien van de Velde is bachelor Sociaal werk en heeft de opleiding tot contextueel therapeut gevolgd. Zij heeft 20 jaar ervaring in de bijzondere jeugdzorg als gezinsbegeleidster en stafmedewerker. Ondertussen werkt ze bij Odisee als docent en praktijkbegeleider. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk als contextueel therapeut en opvoedingscoach. Kristien is ook docent en leertherapeut bij Leren over Leven.


Sandra Nuytkens
Sandra is contextuele psychotherapeut en rouwtherapeut met een zelfstandige praktijk. Zij volgt een masteropleiding Psychologie aan de VUB (laatste jaar). Zij heeft een ruime ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg, Ouderenzorg en Gehandicaptenzorg. Voor Leren over Leven begeleidt zij workshops en is zij supervisor in de basisopleiding. Zij is lid van de BVRGS.

Nele De Greve
Nele De Greve is gegradueerde in de orthopedagogie. Ze volgde opleidingen in het systeemdenken en het contextueel denken. Ze heeft een ruime ervaring in het werken met kinderen/jongeren en hun gezin binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Dit zowel als leefgroep- en contextbegeleider als stafmedewerker.  Daarnaast geeft ze voor Jongerenbegeleiding-informant vormingen en is ze bij Leren over Leven supervisor.

Marleen Verschraegen  
Marleen Verschraegen is master in de Orthopedagogiek en contextueel psychotherapeute. Ze heeft ruime ervaring in het werken met kinderen/jongeren en hun gezin in de Bijzondere Jeugdzorg. Ze is opgeleid en vertrouwd met de methodiek van de Positieve Heroriëntering.  Ze is lid van de Vereniging voor Contextueel Werkers (VCW) en van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling BVRGS.  Marleen heeft een eigen praktijk als contextueel therapeut in Brakel.

Stijn De Witte
Stijn De Witte is maatschappelijk werker en contextueel counselor. Hij is al 18 jaar actief als stafmedewerker binnen de sector voor personen met handicap.  Hij was als supervisor verbonden aan de counseloropleiding in Balans en actief als lesgever binnen de sectoren kinderopvang, thuiszorg, onthaalouders.

Cora Lamonte
Psychosociale counseling en psychotherapie binnen het Aids Referentie Centrum Antwerpen, Departement Klinische Wetenschappen, Instituut voor Tropische Geneeskunde.
Individuele cliënt begeleiding na Hiv diagnose.
Groepsbegeleiding Vhiva voor volwassen seropositieve mannen en vrouwen.
Groepsbegeleiding Young Vhiva voor seropositieve adolescenten.
Verwijzend counselor en psychotherapeut bij Psynet, Antwerpse hogeschool- en universiteitsstudenten, voor buitenlandse PHD students, Institute of Tropical Medicine.

Linne De Loof
Linne De Loof is klinisch psycholoog en contextueel systeemtherapeut. Ze heeft 12 jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen, voornamelijk in de bijzondere jeugdzorg.  Zij is docent en leertherapeut. 

Kris Neckebroeck

Kris Neckebroeck is gegradueerde in de orthopedagogie en contextueel therapeut. Kris heeft heel wat ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen en dit zowel binnen de Bijzondere Jeugdzorg, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en binnen de geestelijke gezondheidszorg. Momenteel werkt hij in een voorziening voor kinderen met een mentale beperking waar hij zich als coördinator van de mobiele werking vooral richt op de ondersteuning van de context. Daarnaast geeft hij opleidingen en vormingen verzorgd vanuit het contextuele gedachtengoed en is hij ook werkzaam in de therapiepraktijk waar hij voornamelijk werkt met pubers en adolescenten. 

Leertherapeuten

Patsy Verhaert (Antwerpen)
Patsy Verhaert is contextueel psychotherapeute, supervisor en leertherapeut. Ze heeft ruime ervaring in de jeugdhulpverlening, trauma -hulpverlening en hoger onderwijs. Momenteel werkt Patsy op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams Brabant en heeft ze een privé praktijk als psychotherapeut, supervisor en leertherapeut. Voor Leren over Leven werkt Patsy als supervisor en leertherapeut.

Nele Vervecken (Antwerpen)
Nele is psycholoog, seksuoloog en contextueel therapeut. Ze heeft ervaring in het werken met grensoverschrijdend gedrag, verslaving en agressie, eveneens in een detentiecontext. Momenteel werkt Nele voor CGG Kempen. Daarnaast heeft ze een privé-praktijk waar ze vooral werkt met koppels. Voor Leren Over Leven werkt Nele als leertherapeut. 

Linne De Loof (Gent)
Linne De Loof is klinisch psycholoog en contextueel systeemtherapeut. Ze heeft 12 jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen, voornamelijk in de bijzondere jeugdzorg. Daarnaast is ze supervisor en leertherapeut in de opleiding tot contextueel counselor bij Leren Over Leven.

Emel Isci (Gent)
Emel İsçi is psycholoog, contextueel hulpverlener en therapeut. Doorheen de jaren heeft ze bijkomend opleiding gevolgd in aandachtstherapie, dans-en bewegingstherapie, cranio-sacrale relaxatie, LOVE-Method stress- en traumabehandeling en integratieve benaderingen. Ze heeft ervaring in de ambulante drughulpverlening, met projectwerk voor drugverslaafde ouders en zwangeren en vanuit het VCLB met buitengewoon onderwijs. Ze werkt sinds 2009 in haar eigen praktijk, dat ondertussen uitgegroeid is tot groepspraktijk ADEM (Gent). Daarnaast geeft ze occasioneel lezingen over thema’s als faalangst bij allochtone jongeren, migratierouw, loyaliteitsconflicten in meervoudige culturen,... Emel is leertherapeut en supervisor in de opleiding Contextuele Counseling bij Balans (VSPW) tot 2018.  Vanaf eind 2018 zal Emel dezelfde functie uitoefenen bij Leren Over Leven Gent.


Coördinator

Theresia Pinnewaert
Theresia Pinnewaert is bachelor in de gezinswetenschappen, kleuteronderwijzeres en contextuele systeem therapeut. Ze heeft een eigen praktijk als relatie en psychotherapeut in Gent. Ze heeft ervaring in werken met gezinnen, kinderen met gedrags- en emotionele problematieken, drughulpverlening, werken met groepen, familieopstelling. Binnen leren over leven is zij coördinator, docent en supervisor. Zij is lid van de BVRGS.