Docenten

Ons opleidingsteam

 

Counselingopleiders

Anne De Keyser
Contextuele psychotherapeute met een zelfstandige praktijk. Opleider en supervisor bij Leren over Leven, medestichtster van de Scheidingsschool en Context in beeld, opleider bij Rapunzel. Ruime werkervaring in de Bijzondere Jeugdzorg, in het werken met ouders en kinderen in (echt)scheidingssituaties en in het contextueel werken met de duplomethodiek, EMDR-therapeute.

Annie Nuyts
Annie Nuyts is psychotherapeute: contextuele therapie, oplossingsgerichte therapie en traumatherapie. Zij is erkend EMDR-therapeute.
Zij werkt momenteel als contextueel therapeute in het psychiatrisch dagcentrum Arkel te Duffel en heeft darnaast een zelfstandige praktijk. Zij heeft uitgebreide ervaring met psychiatrie als muziektherapeute, in het werken met groepen, als familietherapeute en met traumabehandeling. Voor Leren over Leven begeleidt zij workshops en is ze supervisor in de basisopleiding.

Sabine Bogaert
Ze is maatschappelijk werker, contextueel therapeut en NVR (non violent resistance) therapeut. Momenteel werkzaam in CGG Brussel. 27 jaar werkervaring binnen justitiële sector en gehandicaptenzorg.

Theresia Pinnewaert
Theresia Pinnewaert is bachelor in de gezinswetenschappen, kleuteronderwijzeres en contextuele psychotherapeut. Ze heeft een eigen praktijk als relatie- en gezinstherapeut in Gent. Daarnaast werkte voordien in een voorziening voor kinderen met gedrags- en emotionele problematieken. Ze heeft ervaring in de drughulpverlening, werken met groepen, gezinsbegeleiding, familieopstelling en werken met de duplomethodiek. 

Cora Lamonte
Psychosociale counseling en psychotherapie binnen het Aids Referentie Centrum Antwerpen, Departement Klinische Wetenschappen, Instituut voor Tropische Geneeskunde.
Individuele cliënt begeleiding na Hiv diagnose.
Groepsbegeleiding Vhiva voor volwassen seropositieve mannen en vrouwen.
Groepsbegeleiding Young Vhiva voor seropositieve adolescenten.
Verwijzend counselor en psychotherapeut bij Psynet, Antwerpse hogeschool- en universiteitsstudenten, voor buitenlandse PHD students, Institute of Tropical Medicine.

Paul Heyndrickx 

Licentiaat in de godsdienstwetenschappen. Contextueel-systemisch psychotherapeut en counselor. Bijkomende opleidingen: Leiden en Begeleiden, Gezinsbegeleiding en Contextuele Hulpverlening, Masterclass contextuele therapie, Voortgezette Opleiding Gezinstherapie.
Werkervaring in de thuislozenzorg, counselingwerk en psychotherapie. Erkend opleider BVOS (Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie). Lid van de Vereniging van Contextueel Werkers (VCW), van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).
Auteur van ‘Meervoudig gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen’, ‘De meervoudig gekwetste mens. Gedeelde en verdeelde zorg', ‘Contextuele counseling in de praktijk' en tal van artikelen over contextueel werken.  Paul werkte als opleider bij Balans/VSPW van 1997 tot 2018.  Hij ontving in 2016 de VCW-prijs vanwege de Vereniging van Contextueel Werkers.

www.paulheyndrickx.be

An Van Herck
An Van Herck is master in de Orthopedagogiek en heeft ervaring in crisishulpverlening en in het werken met gezinnen, waarin kinderen opgroeien die leven met een beperking of met een gedragsstoornis. Binnen KdG Hogeschool Antwerpen was zij docent in de opleiding Orthopedagogie/Toegepaste Jeugdcriminologie. Ze gaf les in het systeemdenken en in het contextueel gedachtengoed en in het gezinsgericht werken. Ze stond als ortho met haar studenten stil rond thema's als: hechting, jongeren met een internaliserende/ externaliserende psychiatrische problematiek, jongeren in de criminaliteit. An werkte als Bind-Krachttrainer samen met mensen in armoede vormingen uit rond: Opvoeden en opgroeien in armoede. Voor VSPW Balans nam zij binnen de opleiding Contextuele Counseling inhoudelijke modules, supervisie- en leertherapiemodules op. Zij werkt momenteel als contextueel therapeut in haar privé praktijk.

Linne De Loof  
Linne De Loof is klinisch psycholoog en contextueel systeemtherapeut. Ze heeft 12 jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen, voornamelijk in de bijzondere jeugdzorg. Daarnaast is ze supervisor en leertherapeut in de opleiding tot contextueel counselor bij Leren Over Leven. Tot begin 2019 zal Linne een gelijkaardige functie uitoefene bij Balans.

Emel Isci 
Emel İsçi is psycholoog, contextueel hulpverlener en therapeut. Doorheen de jaren heeft ze bijkomend opleiding gevolgd in aandachtstherapie, dans-en bewegingstherapie, cranio-sacrale relaxatie, LOVE-Method stress- en traumabehandeling en integratieve benaderingen. Ze heeft ervaring in de ambulante drughulpverlening, met projectwerk voor drugverslaafde ouders en zwangeren en vanuit het VCLB met buitengewoon onderwijs. Ze werkt sinds 2009 in haar eigen praktijk, dat ondertussen uitgegroeid is tot groepspraktijk ADEM (Gent). Daarnaast geeft ze occasioneel lezingen over thema’s als faalangst bij allochtone jongeren, migratierouw, loyaliteitsconflicten in meervoudige culturen,... Emel is leertherapeut en supervisor in de opleiding Contextuele Counseling bij Balans (VSPW) tot 2018.  Vanaf eind 2018 zal Emel dezelfde functie uitoefenen bij Leren Over Leven Gent.

 

 

Workshops en kortere opleidingen

David Van Deuren 
David van Deuren heeft zowel de Gestalttherapeutische opleiding, (IVC, Kortrijk) als  de Opleiding Contextuele Therapie, (Leren Over Leven) gevolgd.  Daarbij heeft hij de Rouwopleiding olv Michael Murphy en Magda Vande Wiele afgerond.  In zijn werkveld  heeft hij gedurende vijf jaar bij de dienst  infectieziekten  veel ervaring opgedaan in de begeleiding van AIDS-patiënten,  politiek vluchtelingen, begeleiding van mensen met een drugproblematiek, mensen met een psychiatrisch ziektebeeld,…   Op de Palliatieve Zorgeenheid heeft hij vanaf de opstart van de eenheid, meegewerkt aan de uitbouw van de herdenkingsavonden

Ellen De Winter
Licentiaat en Aggregaat in de orthopedagogische wetenschappen. Graduaat in de orthopedagogie. Contextuele (gezins)therapeute en docente aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.  Bijkomende opleidingen rond systeemtheoretisch werken, gezinsgericht werken, pedagogisch ondersteunend en consultatief werken, ouderbegeleiding. Werkervaring in de jeugdhulpverlening, gezinsgericht werken en psychotherapie.
Lid van de Vereniging van Contextueel Werkers (VCW), van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).

Frank Van Mierlo
Frank van Mierlo is opleider, trainer, consultant en coach. Hij is licentiaat medisch sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid en volgde opleidingen gestalttherapie, leidinggeven, contextuele therapie, intimate systems en familieopstellingen. Binnen Leren over Leven is Frank opleider en supervisor contextuele therapie. Hij geeft daarnaast o.a. gestaltopleiding en bedrijfstrainingen bij IVC.

Gerd Claes
Maatschappelijk werkster, gestaltterapeute  en rouwtherapeute. Zij volgde bijscholingen in systeemdenken, contextuele therapie, familieopstellingen en relatietherapie. Zij heeft ervaring als gezinsbegeleidster in pleegzorg, slachtofferhulp bij de politie, vormingswerk bij de volkshogeschool. Zij is oprichtster en directrice van ‘De Kanteling’, een groepspraktijk rond rouw, verlies en veerkracht met bijzondere aandacht voor personen en gezinnen die met beperking te maken hebben. Zij geeft sinds een tiental jaren vorming en opleiding voor ouders en professionelen in de gehandicaptensector. Voor Leren over leven geeft zij workshops en opleiding over thema’s die met beperking  te maken hebben.  Geregistreerd lid van de beroepsvereniging NVAGT en VBEGP.

Han Sauren
Han Sauren heeft ruime ervaring in de jeugdhulpverlening en werkt momenteel voor Clas (contextuele behandeling van sexueel misbruik). Zij studeerde maatschapelijk werk, VO educatief groepswerk en Masterclass contextuele therapie. Han is geregistreerd Seksuoloog NVVS en heeft een zelfstandige praktijk contextuele therapie. Zij is opleider en supervisor binnen de opleidingen van Leren over Leven in Antwerpen en Utrecht.  

Jan Hoet
Jan Hoet is psycholoog-psychotherapeut. Hij volgde een opleiding systeemtheoretische therapie en de Masterclass contextuele therapie. Jan heeft een zelfstandige praktijk contextuele therapie maar heeft ook ruime ervaring in de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg. Hij was bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie van 2003 tot 2012 en is stichtend lid va de Belgische vereniging voor geweldloos verzet. Jan Hoet is erkend opleider en supervisor bij de BVRGS en lid van NVRG en VCW. Voor Leren over Leven werkte Jan als opleidingscoördinator tot juni 2012. Momenteel is hij docent en supervisor.

Jef Slootmaeckers
Jef Slootmaeckers, maatschappelijk werker, contextueel systeemtherapeut, certified EFT therapeut & EFT Supervisor in opleiding, werkt al jaren binnen het algemeen welzijnswerk waar hij zich specialiseerde in het werken met partnergeweld en relatietherapie. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk voor relatietherapie en supervisie. Jef geeft bij verschillende opleidingsinstellingen trainingen en workshops. Bij Leren over leven staat hij samen met Katrien Lagrou in voor de jaaropleiding ‘Veilig gehecht’. Hij is lid van BVRGS en ICEEFT.

Jo Van Hecke 
Jo Van Hecke is bachelor Orthopedagogie en contextueel psychotherapeut en heeft een eigen praktijk als relatie- en gezinstherapeut in Meerbeke. Hij is in opleiding tot EFT therapeut bij EFT Belgium en werkt verder zijn studies af op de VUB tot klinisch Psycholoog. Jo heeft 20 jaar ervaring in het werken met gezinnen in de jeugdhulp en heeft vanuit deze functie onderzoek en ontwikkeling gedaan in het werken met sociale media in hulpverlening. Hij was projectcoördinator in verschillende projecten zowel op Europees als op gewestelijk en federaal niveau en publiceerde menige artikels rond dit thema en enkele boeken.  Jo Van Hecke is tevens ook coördinator bij Leren over Leven en is lid van  BVRGS, BWP en ICEEFT

Katrien Lagrou
Katrien Lagrou (°1978) is maatschappelijk assistent, klinisch psycholoog, contextueel systeemtherapeut , gecertificeerd EFT-therapeut en EFT supervisor in opleiding.  Ze is werkzaam in UPCKULeuven en ze heeft een eigen praktijk voor relatietherapie en rouwtherapie nabij Mechelen. Ze geeft bij verschillende opleidingsinstituten training en supervisie. Ze is lid van BVRGS, EFT-Belgium en ICEEFT.

Leen Hermkens
Leen Hermkens is maatschappelijk werker, relatie- en gezinstherapeut en contextueel therapeut. Ze heeft langdurige werkervaring in de jeugdzorg en bij CLAS (Contextuele behandeling en Leergroepen voor Alle betrokkenen bij Seksueel misbruik). Opleider/trainer Geweldloos Verzet/Nieuwe Autoriteit. Leen is erkend geregistreerd bij NVRG, BVRGS en VCW. Ze is ook Mindfulnesstrainer in opleiding.

Luc Claes
Luc is contextueel gezinstherapeut en heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening waarvan de laatste tien jaar in een voorziening voor jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen binnen de sector voor personen met een handicap.   Doorheen de jaren volgde hij nog tal van andere opleidingen om zijn expertise te vergroten (bv. Rond ADHD, ASS, drugpreventie, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen, talenten, rouw).

May Michielsen
May Michielsen is klinisch psycholoog en volgde talrijke therapeutische opleidingen waaronder de masterclass contextuele therapie, echtpaartherapie bij Fons Van Steenwegen, Gestalttherapie en EMDR. Zij heeft ruim 30 jaar een zelfstandige praktijk als psychotherapeut voor individuen, echtparen en gezinnen. Zij begeleidt samen met haar echtgenoot Jan Lens een opleiding partnertherapie binnen de School voor Relatietherapie. Zij is (co-) auteur van diverse publicaties over contextuele therapie. Zij is één van de oprichters van leren over leven en was daarvan tot eind 2008 ook directeur. Zij werkt nu nog als opleider en supervisor in de laatste vervolgopleiding contextuele therapie.

Thea Bombeek
Thea Bombeek is facilitator, contextueel en creatief therapeut. Ze is maatschappelijk werker, kunsthistorica en master in personeelswetenschappen. Ze is Master Certified Coach (ICF), Certified Transformational Presence Coach (Alan Seale) en cross cultural coach . Ze volgde opleidingen in cliënt-centerend therapie, familie en organisatieopstellingen, ontological coaching, spiritueel leiderschap, Theory U, werken met verhalen in therapie, Ecoute Ton Corps, PSYCH-K, TM, … Ze is bedrijfscoach en loopbaanbegeleider. Daarnaast heeft ze een zelfstandige praktijk waar ze werkt met volwassen met vragen rond relaties, zingeving, rouw, burn-out en zelfvertrouwen.

 

Supervisoren

Els Vanneste 
Els Vanneste is klinisch psycholoog, gestalt therapeut en contextueel therapeut.  Momenteel is zij werkzaam als klinisch coördinator in de therapeutische gemeenschap voor dubbel diagnose van De Sleutel in Gent. Zij heeft gewerkt op een vormingsdienst voor personen met een verstandelijke beperking en op een afdeling in psychiatrie (voor personen met persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen).  Zij bouwde een rijke ervaring op in het werken met groepen, familietherapie, drughulpverlening, schematherapie en leiding geven.  Bij Leren Over Leven is ze supervisor in de basisopleiding.

Jo Van Hecke
zie hierboven

Kristien van de Velde
Kristien van de Velde is bachelor Sociaal werk en heeft de opleiding tot contextueel therapeut gevolgd. Zij heeft 20 jaar ervaring in de bijzondere jeugdzorg als gezinsbegeleidster en stafmedewerker. Ondertussen werkt ze bij Odisee als docent en praktijkbegeleider. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk als contextueel therapeut en opvoedingscoach. Kristien is ook supervisor en leertherapeut bij Leren over Leven.

Lieve Sels
Lieve Sels is bachelor in de Gezinswetenschappen en contextueel psychotherapeute. Zij volgde onder andere opleidingen in het systeemdenken, echtscheidingsbegeleiding, rouwbegeleiding en EMDR. Zij deed ervaring op in het werken met gezinnen in armoede, vluchtelingen, koppels en ondersteuning van partners en hun families bij zwangerschapskeuzes en de verwerking ervan. Momenteel heeft zij een zelfstandige praktijk voor contextuele therapie en EMDR. Bij Leren over Leven begeleidt zij workshops en is zij supervisor in de basisopleiding. 

Linda Verachtert
Linda Verachtert is bachelor in de orthopedagogie en contextueel psychotherapeute. Zij heeft 30 jaar ervaring in het werken met jongeren, gezinnen en hun context, en werkt momenteel halftijds als contextbegeleider in een CAW. Daarnaast is ze opleider, supervisor en leertherapeut binnen een postgraduaatsopleiding “werken met de context”. Binnen haar eigen praktijk werkt ze als contextueel psychotherapeute met individuen, koppels en gezinnen.

 

Leertherapeuten

Patsy Verhaert
Patsy Verhaert is contextueel psychotherapeute, supervisor en leertherapeut. Ze heeft ruime ervaring in de jeugdhulpverlening, trauma -hulpverlening en hoger onderwijs. Momenteel werkt Patsy op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams Brabant en heeft ze een privé praktijk als psychotherapeut, supervisor en leertherapeut. Voor Leren over Leven werkt Patsy als supervisor en leertherapeut.

Nele Vervecken 

Nele is psycholoog, seksuoloog en contextueel therapeut. Ze heeft ervaring in het werken met grensoverschrijdend gedrag, verslaving en agressie, eveneens in een detentiecontext. Momenteel werkt Nele voor CGG Kempen. Daarnaast heeft ze een privé-praktijk waar ze vooral werkt met koppels. Voor Leren Over Leven werkt Nele als leertherapeut.