Data en locaties counseling 2018-2020

Counselingopleiding start september 2018

Data eerste jaar vanaf 14 sept 2018

We vertalen het contextuele kader naar specifieke hulpverleningsgebieden met aandacht voor de werkcontext van de deelnemers.
Het accent ligt op de praktijk van de counselor en het verbinden van de relationele dimensie met het intrapsychische en het systemische.
We nodigen hiervoor ervaringsdeskundigen en gastdocenten met expertise op de werkvloer uit.
 


 

Eerste jaar sept 2018 - jun2019


Methodiekdagen
14 sept  -  28 sept  -  12 okt  -  26 okt  -  9 nov  -  23 nov  -  7 dec  2018

11 jan  -  25 jan  -  ( supervisie)   -  26 apr  -  10 mei  -  24 mei  -  7jun  -  14jun 2019

Supervisiedagen Antwerpen  8 feb, 22 feb, 22 mar en 29 mar 

Supervisiedagen Gent  01 feb,  15 feb, 1 mar,  22 mar