Data en locaties counseling 2016-2017

Counselingopleiding gestart op jan 2016

Data tweede jaar vanaf 13 januari 2017

We vertalen het contextuele kader naar specifieke hulpverleningsgebieden met aandacht voor de werkcontext van de deelnemers. Het accent ligt op de praktijk van de counselor en het verbinden van de relationele dimensie met het intrapsychisce en het systemische.
We nodigen hiervoor ervaringsdeskundige en gastdocenten met expertise op de werkvloer uit.
 

Data methodiek  voor tweede jaar 2017: 13/01, 27/01, 03/02, 17/02, 10/03, 24/03, 21/04, 05/05, 19/05, 09/06, 23/06, 08/09, 24/11, 15/12.
Data van de supervisie  :   15/9, 6/10, 20/10 en 10/11 (Patsy en Lieve)
 

13 januari 2017

Een multi- culturele samenleving ( vluchtelingen, migratie ): een zoektocht van destructief naar constructief recht.
Beschermjassen is een model dat ruimte voor diversiteit. Iets wat we vandaag heel hard nodig hebben in onze maatschappij maar ook zeker op de werkvloer. Hoe als counselor cultuur-sensitief werken? ‘Beschermjassen’ betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding.

(Sabine Bogaert)

27 januari 2017

De schemapopjes en de innerlijke dialoog van de counseler
(Annie Nuyts)
 
3 februari 2017

Verbindend werken met nieuwe media in de hulpverlening 
Visualiseren van het familiesysteem.  Het (her)ontdekken van hulpbronnen. Samen met de cliënt achter de computer, het op gang trekken van de dialoog via het gebruik van de digi-taal.

(Jo Van Hecke)

17 februari 2017

Team en organisatieontwikkeling vanuit een contextueel perspectief.
Hoe je persoonlijke context van invloed is op je werksysteem.

(Frank Van Mierlo)
 
10 maart 2017

Scheiding en meerzijdige partijdigheid (Anne De Keyser)  
Met aandacht voor de positionering van de hulpverlener.

24 maart 2017

Gezinnen en geweldloos verzet    
Verankering van ouders binnen opvoeding en versteviging van het natuurlijk netwerk   

(Jan Hoet)

 
21 maart 2017

"Herstel van de dialoog in de partnerrelatie”

(May Michielsen)


5 mei 2017

Balansen van geven en ontvangen als er sprake is van handicap in een gezin.

(Gerd Claes en Veerle  Nullens)

 
19 mei 2017 

Trauma en zelfafbakening   

(Annie Nuyts)


 
9 juni 2017   

Rouw en levenseinde’ bekeken vanuit het contextuele denkkader
A.d.h.v. de contextuele begrippen ‘dialoog’ en ‘ontschuldigen’ gaan we vandaag blijven stilstaan bij het fenomeen sterven, en wat dit bij de persoon in een palliatieve/terminale fase teweegbrengt, alsook bij zijn omgeving.
Vaak wordt er in deze situatie teruggeblikt, waarbij de pijn van het geleden onrecht terug bovenkomt, alsook de nood aan erkenning die (al dan niet) werd verkregen.
We zullen nagaan hoe we met de balans van geven/ontvangen kunnen werken in deze specifieke setting.
We gaan ook kijken naar de dynamiek van het ontschuldigen: is er ruimte om hier beweging in te krijgen en hoe doen we dit dan?

(David Van Deuren)
 


 23 juni 2017

De kracht vanr broer en zussen relaties gebruiken in de hulpverlening. 

(Leen Hermkens )

 

Vakantieperiode

 8 september 2017   

Integratie en oefendag (Anne)

 

SUPERVISIE BLOK (kijk bovenaan de pagina voor de data)  De groepverdeling krijgen jullie tijdens het jaar.


24 november 2017

Integratie en oefendag (Annie)


15 december 2017 

Integratiedag met voorstelling van eindwerk! 

Afstuderen en diplomauitreiking.

(Anne en Annie)


Co-opleider:  Sabine Bogaert