Contextuele leerschool

LEREN OVER LEVEN is een Leerschool voor Contextuele Hulpverlening
 

We richten ons met een aanbod van workshops en opleidingen naar hulpverleners en mensen uit het pedagogische werkveld die zich wensen te specialiseren.
Wij willen de mensen aanspreken en inspireren in het dialogisch model van contextueel hulpverlenen ontwikkeld door Iván Böszörményi-Nagy.

Dat model is gericht op hulpbronnen en competenties van de cliënt binnen zijn (ook intergenerationele) context(en).

Hulpverleners uit verschillende sectoren van het welzijnswerk, de gezondheidszorg, scholen en andere vormen van sociale dienstverlening hebben baat bij een contextuele benadering. We heten jullie allen welkom om dit te ontdekken in een van onze workshops of opleidingen.. ( klik op 'Aanbod' in de menubalk)

Leren Over Leven ondersteunt ook hulpverleners die zich verder willen bekwamen tot contextueel counselor.  In onze 2-jarige opleiding verwerven hulpverleners methodische bagage en besteden ze extra aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en groei.

Via 'in-company cursussen' en programma’s op maat is Leren over Leven een partner voor tal van organisaties en instellingen. Wij zoeken mee naar de hefbomen die je kunt vinden in de contextuele benadering.  Op die manier werken we voor verschillende sectoren; van onderwijs tot ouderenzorg, van dienstverlening aan personen met een beperking tot psychiatrie of bijzondere jeugdzorg.

Uitgangspunten voor de opleiding
Leren over Leven opteert voor een dialogische opleidingsstijl die, naast het doorgeven van kennis en het aanleren van vaardigheden, ook leren-door-ervaring wil bevorderen.
Het onderzoeken en doorleven van eigen ervaringen van de student binnen de eigen context, ook de werkcontext, en de voortgaande reflectie daarop bevordert een ervaringsgericht proces. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een dialogische, veelzijdig partijdige attitude in het werken met cliënten en hun context.

Tegelijk creëeren we ruimte voor vernieuwing en verdieping van het contextuele gedachtegoed ten dienste van de zich voortdurend ontwikkelende hulpverlening, counseling en therapie in een steeds veranderende wereld.

Het team
Met een grote groep docenten, supervisoren, leertherapeuten en workshopbegeleiders staan we klaar om in te spelen op vormingsbehoeften en kennisontwikkeling. 
We doen dit met groot enthousiasme. Eigen bijscholing en intervisie vinden we belangrijk. Samen bespreken we ontwikkelingen en recente literatuur. We werken nieuwe methodieken uit en gaan op zoek naar relevant didactisch materiaal.  Zo blijft Leren over Leven ook zelf een lerende organisatie.
Alle stafleden doen ook begeleidend en therapeutisch werk, dikwijls binnen een eigen praktijk. Ieder functioneert daarbij zelfstandig, en bespreekt zijn praktijk met anderen.

 

Link naar de docenten