Contextuele kijk op je werk relaties

Inhoud

Met Thea Bombeek

Via deze ​driedaagse workshops ​leer je:

- te begrijpen hoe jij functioneert in collegiaal werken;
- ​het contextuele gedachtegoed te doorgronden en toe te passen in je (werk)relaties;
- constructief om te gaan met verschillen;
- je eigen aannames te kaderen en zodoende keuzes te maken om het anders te doen

Opleidingsdata:

maandag 5, 12 en 19 november

We werken met een groep van max​. 20 deelnemers voor deze workshops.

Bekijk het Filmpje op

 

Bekijk het introfilmpje hier

Programma

Je gezin van herkomst is je eerste context. Je krijgt er een blauwdruk mee met betrekking tot belangrijke levensthema’s. 
Zo leer je er omgaan met macht en hiërarchie, en met belonen en straffen. Je leert er ook omspringen met spanningen en conflicten en je komt in aanraking met verschillende vormen van loyaliteit.  Daarnaast is het gezin van herkomst de eerste ervaringsschool waar je zowel leert je plaats in te nemen, als rekening te houden met anderen. Ook erkenning krijgen, samen dingen doen, of juist niet, zijn blauwdrukken vanuit je gezin van herkomst.
Of deze eerste context een invloed heeft op je werkcontext en op je eigen functioneren op het werk?
Meer dan je zou vermoeden.


Hoe zou het komen dat je steeds met een autoritaire collega of baas geconfronteerd wordt? In welke mate maakte je een studiekeuze om aan de uitgesproken of stille verwachtingen van je ouders tegemoet te komen? Verbaast het je ook dat er elke keer iets schijnt te gebeuren waardoor je de lang verwachte promotie niet krijgt of het lang verwachte succes nipt misloopt?
Mogelijk speelt (onzichtbare) loyaliteit naar je gezin van herkomst een rol.
Door het contextuele gedachtegoed te integreren in je werksfeer krijg je zicht op tal van onderliggende processen en patronen. Deze bewustwording helpt om situaties waar je steeds opnieuw in terecht komt, op een constructievere manier te benaderen. Bijgevolg zal ook je eigen effectiviteit verhogen.
Als hulpverlener kan je na deze workshops aan de slag gaan met je eigen cliënten.


Hoe verloopt deze driedaagse training precies?
De interactieve workshops zijn praktijkgericht en bieden veel mogelijkheden om te oefenen. Tijdens de hele cursus hebben we aandacht voor de kracht van taal en de betekenis van verbindende communicatie.
Deze werkgelateerde contextuele thema's komen zeker uitgebreid aan bod: zichtbare en onzichtbare loyaliteit op de werkvloer, zelfafbakening/zelfvalidatie, destructief gerechtigde aanspraak, macht, spanningen en conflicten, de betekenis van loon (en bij uitbreiding geld), burn-out, dialoog, …


Doelgroep
Al wie het eigen functioneren in werkcontext beter wil begrijpen en er constructiever mee wil leren omgaan.
Hulpverleners, therapeuten, coachen, personeelsverantwoordelijken die binnen een begeleidende of therapeutische context werken en die hun cliënten hierin willen begeleiden.

Voorwaarden
Vertrouwd zijn met het contextuele gedachtegoed.

Opleiders

Thea bombeek,


Thea Bombeek is facilitator, contextueel en creatief therapeut. Ze is maatschappelijk werker, kunsthistorica en mater in personeelswetenschappen. Ze is Professional Certified Coach (ICF), Certified Transformational Presence Coach (Alan Seale) en cross cultural coach . Ze volgde opleidingen in cliënt-centerend therapie, familie en organisatieopstellingen, ontological coaching, spiritueel leiderschap, Theory U, werken met verhalen in therapie, Ecoute Ton Corps, PSYCH-K, TM, … Ze is bedrijfscoach en loopbaanbegeleider. Daarnaast heeft ze een zelfstandige praktijk waar ze werkt met volwassen met vragen rond relaties, zingeving, rouw, burn-out en zelfvertrouwen.

Schrijf je in voor deze opleiding

Kies het aantal deelnemers.
Persoonlijke gegevens
Geboortedatum
E.g., 23/09/2018
Deze vindt u onderaan deze pagina onder "nuttige links".