Algemene voorwaarden

Leren Over Leven wil via deze pagina de algemene voorwaarden overlopen.
Deze algemene voorwaarden bevatten de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden via de website van Leren Over Leven. De bezoeker van de site en de gebruiker die modules invult via de site van Leren Over Leven - in welke hoedanigheid ook - en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Leren Over Leven vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op deze site. Dit voor alle inhouden zowel van Leren Over Leven als van eventuele gebruikers op de invulformulieren van deze site.

Via de website van Leren Over Leven vzw kan je via hyperlinks terecht komen op websites of pagina's van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Leren Over Leven vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Leren Over Leven vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van het systeem of het al dan niet opnemen van informatie, noch in verband met uitvallen van het systeem tijdens een regsitratie of een bezoek.

Indien er zich gegevens of tekortkomingen bevinden op deze site geven deze geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Men kan in dat opzicht Leren Over Leven vzw niet aansprakelijk stellen ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door de nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

Leren Over Leven vzw behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site en aan alle data die zich hierop bevinden. Op deze website zijn de auteursrechten van toepassing. 

Annuleringsvoorwaarden workshops en introductie 

Als de cursus niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen, wordt u daarvan minstens 2 weken vooraf verwittigd (en meestal vroeger) en wordt uw inschrijfgeld terugbetaald.

Als u besluit uw inschrijving te annuleren, verwachten wij daarvan een schriftelijk bericht ten laatste 4 weken voor aanvang van het programma. Het door u betaalde bedrag wordt dan terugbetaald, met inhouding van een bedrag van € 50 administratiekosten. Wie later afzegt, dient de helft van de cursusbijdrage te betalen en wie afwezig blijft als de cursus start betaalt het hele bedrag. Dit alles geldt, ongeacht de reden van annulatie.
 
Annuleringsvoorwaarden opleiding
Als u besluit uw inschrijving te annuleren, dan meldt u dit schriftelijk aan het secretariaat. Tot één maand voor de eerste lesdag van de opleiding betaalt u € 150 administratiekosten. Wie later annuleert betaalt het volledige inschrijvingsgeld. Wanneer blijkt uit toets of intakegesprek dat u niet aan de voorwaarden voldoet om te kunnen starten aan de opleiding krijgt u het inschrijvingsgeld wel terug. U betaalt € 200 voor deelname aan deze toets of intake. Stoppen met de opleiding vanuit Leren Over Leven: Als tijdens de opleding vanuit Leren Over Leven beslist wordt op de opleiding te stoppen dient u het resterende cursusgeld niet te betalen. Behalve indien de reden tot stoppen ligt aan het niet nakomen van de gemaakte afspraken of het niet in orde zijn met taken en studievragen of stageplaats.  Indien dit gebeurt in het eerste jaar van de opleiding betaalt u het volledig jaar, niet het tweede jaar. Indien dit voorvalt in het tweede jaar van de opleiding betaalt u het volledige cursusgeld. 

 
Opgelet: inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van betaling. In functie van (volledige) inschrijvingen worden groepen gevormd. Als blijkt dat er onvoldoende deelnemers zijn om een volledige volgende groep te vormen komen de laatst bijgekomen kandidaten op een wachtlijst terecht.
  
Klachtenprocedure
Leren over Leven besteedt de grootste zorg aan haar opleidingen, workshops en programma’s op maat. Zowel op vlak van inhoud en didactische aanpak als in de administratieve afhandeling streven we ernaar u zo goed mogelijk te bedienen. Indien u over één van deze aspecten ontevreden zou zijn kan u steeds de betrokken contactpersoon (secretariaat, docent) hierover aanspreken. Als u geen onderlinge oplossing voor het probleem vindt kan u de directeur van Leren Over Leven vzw contacteren die een minnelijke schikking zal voorstellen. Indien ook deze oplossing niet aanvaardbaar is schakelen we een onafhankelijk bemiddelaar in.
Wij engageren ons om op schriftelijke klachten binnen de twee weken te beantwoorden. Bij juridische geschillen is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.

 

GDPR

Leren Over Leven gebruikt jouw gegevens enkel voor doeleinden noodzakelijk voor communicatie over de gevolgde opleiding / workshop of eventuele vervolgopleidingen. We geven in geen geval jouw gegevens door aan anderen (derden) of bewaren deze gegevens ook niet extern op een draagbaar medium.  Indien u dit wenst deleten we al deze gegevens van onze databank.  Dit kan steeds door uit te schrijven onderaan elke communicatie die wij u sturen over de gevolgde opleiding of eventueel in de mail met het aanbod van vervolgopleidingen.  Indien u klant wordt van onze organisatie door middel van een opleiding, workshop of ander evenment voegen we je toe aan onze mailingslijst voor communicatie. Ook hier is uitschrijven steeds mogelijk door onderaan de pagina op 'uitschrijven' te klikken.  Wenst u meer informatie over hoe we jouw gegevens gebruiken kan dit steeds door een mail te sturen naar ons secretatiaat  @lerenoverleven.org 

Wij respecteren uw privacy zoals het hoort in deze mediamaatschappij.