Algemene voorwaarden

Leren Over Leven wil via deze pagina de algemene voorwaarden overlopen.

Deze algemene voorwaarden bevatten de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden via de website van Leren Over Leven. De bezoeker van de site en de gebruiker die modules invult via de site van Leren Over Leven - in welke hoedanigheid ook - en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Leren Over Leven vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op deze site. Dit voor alle inhouden zowel van Leren Over Leven als van eventuele gebruikers op de invulformulieren van deze site.

Via de website van Leren Over Leven vzw kan je via hyperlinks terecht komen op websites of pagina's van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Leren Over Leven vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Leren Over Leven vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van het systeem of het al dan niet opnemen van informatie, noch in verband met uitvallen van het systeem tijdens een regsitratie of een bezoek.

Indien er zich gegevens of tekortkomingen bevinden op deze site geven deze geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Men kan in dat opzicht Leren Over Leven vzw niet aansprakelijk stellen ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door de nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

Leren Over Leven vzw behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site en aan alle data die zich hierop bevinden. Op deze website zijn de auteursrechten van toepassing. 

Annuleringsvoorwaarden workshops en introductie 

Als de cursus niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen, wordt u daarvan minstens 1 week vooraf verwittigd en wordt uw inschrijvingsgeld terugbetaald.

Als u besluit uw inschrijving te annuleren, verwachten wij daarvan een schriftelijk bericht ten laatste 2 weken voor aanvang van het programma. Het door u betaalde bedrag wordt in dit geval terugbetaald met inhouding van € 50 administratiekosten. Wie later afzegt, betaalt het hele bedrag. Dit alles geldt ongeacht de reden van annulatie.
 
Annuleringsvoorwaarden Counselingopleiding

Als u uitschrijft tot 1 maand voorafgaand aan de start van de opleiding, krijgt u het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug met uitzondering van 75 € administratiekost. 

Als u uitschrijft binnen de maand voorafgaand aan de start van de opleiding, krijgt u het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug met uitzondering van het voorschot van 400 €.

Schrijft u uit na de start van de opleiding en vóór het beëindigen van de opleiding, dan bent u Leren over Leven het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Uitschrijven doet u door een e-mail te sturen naar secretariaat@lerenoverleven.org.

Indien Leren Over Leven vóór de start van de opleiding beslist dat de cursist niet kan deelnemen, wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

Wanneer Leren over Leven VZW de opleiding stopzet na de start en voor het beëindigen ervan, betaalt zij de teveel betaalde opleidingskosten terug, uitgezonderd € 150 administratiekosten en de kosten voor de genoten opleidingsdagen.

Als de cursist zijn of haar verplichtingen niet nakomt, de opleiding van anderen in gevaar brengt, of op onvoldoende wijze blijkt te beantwoorden aan de opleidingseisen, kan Leren over Leven VZW de inschrijving verbreken en de cursist uitsluiten van verdere opleiding. Het volledige inschrijvingsgeld van de opleiding blijft door de cursist aan Leren over Leven verschuldigd. 

Opgelet: inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van betaling. In functie van (volledige) inschrijvingen worden groepen gevormd. Als blijkt dat er onvoldoende deelnemers zijn om een volledige volgende groep te vormen, komen de laatst bijgekomen kandidaten op een wachtlijst terecht.

  
Klachtenprocedure

Leren over Leven vzw besteedt de grootste zorg aan haar opleidingen, workshops en programma’s op maat. Zowel op vlak van inhoud en didactische aanpak als in de administratieve afhandeling streven we ernaar u zo goed mogelijk te bedienen. Indien u over één van deze aspecten ontevreden zou zijn, dan kan u steeds de betrokken contactpersoon (secretariaat, docent) hierover aanspreken. Als u geen onderlinge oplossing voor het probleem vindt, kan u de coördinator van Leren Over Leven vzw contacteren, die de klacht zal onderzoeken en een minnelijke schikking zal voorstellen. Als ook dit niet leidt tot een voldoende antwoord, zal het Bestuursorgaan van Leren Over Leven vzw de klacht behandelen. Indien ook deze oplossing niet aanvaardbaar is, schakelen we een onafhankelijk bemiddelaar in.
Wij engageren ons om op schriftelijke klachten binnen de twee weken te beantwoorden. Bij juridische geschillen is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.

 

GDPR

Leren Over Leven vzw gebruikt jouw gegevens enkel voor doeleinden noodzakelijk voor communicatie over de gevolgde opleiding / workshop of eventuele vervolgopleidingen. We geven in geen geval jouw gegevens door aan anderen (derden) en bewaren deze gegevens ook niet extern op een draagbaar medium.  Indien u dit wenst deleten we al deze gegevens van onze databank.  Dit kan steeds door uit te schrijven onderaan elke communicatie die wij u sturen over de gevolgde opleiding of eventueel in de mail met het aanbod van vervolgopleidingen.  Indien u klant wordt van onze organisatie door middel van een opleiding, workshop of ander evenement, voegen we je toe aan onze mailinglijst voor communicatie. Ook hier is uitschrijven steeds mogelijk door onderaan de pagina op 'uitschrijven' te klikken.  Wenst u meer informatie over hoe we jouw gegevens gebruiken kan dit steeds door een mail te sturen naar ons secretariaat@lerenoverleven.org 

Wij respecteren uw privacy zoals het hoort in deze mediamaatschappij.