6 daagse opleiding Geweldloos Verzet

Inhoud

Data 2018 :

maandagen  26 februari, 26 maart, 28 mei, 18 juni, en 24 september, 22 oktober

Gewelddadig of (zelf)destructief gedrag van jongeren plaatst hun ouders, leerkrachten en opvoeders voor moeilijke keuzes. De door Haim Omer ontwikkelde weg van het geweldloos verzet biedt daarbij heel wat houvast. Als hulpverlener/ leerkracht leert u ouders begeleiden naar ‘betrouwbaar ouderschap’, ook in situaties met extreem gedrag van kinderen.

Ontdek de kracht van geweldloos verzet in uw school, team en organisatie. Bestemd voor iedereen die met tussenmenselijke relaties werkt die (dreigen te) escaleren en waar sprake is van destructief gedrag.

 

Wat ga je leren:

Na deze opleiding bent u in staat de principes van ‘geweldloos verzet’ toe te passen in attitude, interventies, en communicatie.  U kunt de uitgangspunten vertalen naar uw praktijk en werkcontext.  Eveneens bent u in staat uw cliënten en collega’s te motiveren voor de inzet van deze benadering.

Programma

EEN VERNIEUWDE 6-DAAGSE OPLEIDING OVER GEWELDLOOS VERZET EN NIEUWE AUTORITEIT.

‘Geweldloos Verzet’ en ‘Nieuwe Autoriteit’ in families, scholen, organisaties en gemeenschap.

Al vele jaren biedt Leren Over Leven opleiding aan in ‘geweldloos verzet’ en ‘nieuwe autoriteit’.  Dit gedachtegoed dat Haim Omer (Israël) ontwikkelde, brengen wij in verbinding met een contextuele en systemische invalshoek. 
De opleiding is bestemd voor professionals in de hulpverlening en leerkrachten die te maken hebben met groepen jonge mensen en kinderen waarin er sprake is van gewelddadig of destructief gedrag. 

In deze opleiding leert u zorgvuldig en effectief om te gaan met situaties van onveiligheid, toenemende escalaties en machteloosheid. 
U verwerft inzicht in spiralen van geweld.  U leert escalaties tijdig te herkennen, en u leert concrete handvatten te gebruiken om geweldsspiralen te (helpen) doorbreken. 
Aanwezigheid en presentie is daarbij cruciaal, wat onder meer bestaat uit de-escaleren, waakzame zorg, en het doorbreken van het isolement.  Tevens krijgt u interventies aangereikt waarmee op efficiënte en geweldloze wijze verzet kan worden gepleegd tegen destructief en gewelddadig gedrag van jongeren.  Stappen die moed en kunde vergen en alleen kunnen slagen met ondersteuning van een netwerk.  We besteden dan ook ruime aandacht aan het zoeken en aanboren van hulpbronnen voor zowel ouders als professionals die geconfronteerd worden met destructief gedrag van kinderen.  Waar u ook staat, u kunt het niet alleen. 

We gaan ook uitgebreid in op de implementatie van dit gedachtegoed in de eigen werkcontext.  Hoe geeft u dit door aan collega’s?  Hoe vertaalt u deze aanpak naar interne werkwijzen?  We sluiten aan bij en versterken wat al werkzaam is.  Uw reeds opgebouwde expertise zoals oplossingsgericht werken, traumagerelateerde interventies, hechtingsgericht werken, enz., zijn hierbij zeer nuttig. 

Volgende thema’s komen aan bod:

-      Achtergronden van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit:
de sociaal politieke strijd;
opvattingen over geweld;
situering binnen het brede veld van familiehulpverlening. 

-          Escalaties:
types van escalaties;
ontstaan van escalaties, uitlokkende factoren;
weerstaan aan provocaties.

-          Attitude:
welke relatie aanbieden?
nabijheid en begrenzing, zelfcontrole en weerstaan,
duurzaamheid en transparantie,
gedeelde verantwoordelijkheid.
Nieuwe en oude autoriteit.

-          Doorbreken van de geheimhouding:
helpers en bemiddelaars, een ondersteunend netwerk,
inschakelen van de publieke opinie,
samenwerking ouders en leerkrachten, ouders en hulpverleners.

-          Ouderlijke aanwezigheid,
zowel thuis als buitenshuis.

-          Specifieke interventies:
uitgestelde reactie, aankondiging, sit-in, telefoonronde,
volgen, staking en bevelen weigeren.

-          Verzoeningsgebaren,
Respect voor de tegenstander.

-          Research.

 

Literatuur
Naast verschillende artikels maakt de opleiding gebruik van volgende boeken:
-     Omer, H. (2007). Geweldloos verzet in gezinnen
Houten: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 9 789031 351237

-     Alon, H & Omer, H. (2006). The Psychology of Demonization.
New Yersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers
ISBN: 0 8058 5666 8

-     Omer, H. (2011). The New Authority
Cambridge: Cambridge University Press
ISBN: 978 0 521 13776 8
of
Omer, H. (2011) Nieuwe autoriteit
Molemann Mental Healths en Hogrefe Uitgevers
ISBN: 9789079729517

F. Van Holen, A. Lampo en J. Vanderfaeillie (Eds.) (2011).
Nonviolent Resistance and the New Authority in Family Therapy,
Education and       Psychiatric Care
Brussel: VUBPRESS Brussels University Press
ISBN: 978 90 5487 839 1


 

Doelgroep:      
Hoger opgeleid of HBO, en werkzaam als hulpverlener, pedagogisch medewerker, jongerenbegeleider, leefgroepwerker, thuisbegeleider, therapeut.  Ook leerkrachten, docenten, en
(sport)trainers zijn welkom. 

Werkwijze: 
Gedurende de opleiding gaat veel aandacht uit naar actief leren.  Van de deelnemers wordt een open, actieve en reflectieve houding verwacht.  Naast het aangeboden theoretisch kader is er aandacht voor de integratie hiervan in de praktijk aan de hand van casuïstiekbespreking, er wordt in groep geoefend, en er is supervisie.  De opleiding wordt afgesloten met een evaluerend eindwerk dat in de groep gepresenteerd wordt. 

Studiebelasting:
Het opleidingstraject bestaat uit zes studiedagen (36 contacturen). 
Deelnemers komen gedurende het traject driemaal in kleine groepjes samen voor een intervisie van een dagdeel.   

Er is literatuurstudie, er worden presentaties gemaakt, reflectieverslagen, en een eindwerk. 

 

 

Voor dit alles vragen we een kostprijs van 1150€
300€ bij inschrijving en 850€ 1 maand voor de start van de opleiding.
We bieden ook de KMO portefeuille aan zodat je bijna de helft van je inschrijvingsgeld kan recupereren.


Praktisch

De opleiding duurt 6 lesdagen,verspreid over een jaar.
maandagen  26 februari, 26 maart, 28 mei, 18 juni, en 24 september, 22 oktober


Wil je u inschrijven voor de zesdaagse opleiding 2018, dit kan onderaan deze pagina.

Opleiders

International training partner van de NVRschool in Israël.
Alle docenten maken deel uit van het Belgisch en Nederlands Netwerk voor Geweldloos Verzet.

Jan Hoet (Antwerpen) is psycholoog.  Werkervaring in de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg.  Relatie- en gezinstherapeut, contextueel therapeut, opleider en supervisor.
Volgde opleiding bij H. Omer in Tel Aviv.  Erkend geregistreerd bij BVRGS, NVRG en VCW.  Stichtend lid van BIGV.

 

Sabine Bogaert (Supervisie) Ze is maatschappelijk werker, contextueel therapeut en NVR (non violent resistance) therapeut. Momenteel werkzaam in CGG Brussel en vaste opleider voor Leren over Leven. 27 jaar werkervaring binnen justitiële sector en gehandicaptenzorg. Sabine heeft jarenlange ervarin in het toepassen van Geweldloos verzet en geweldlozen communicatie met cliënten en coacht teams in jeugdhulp en CGG in deze manier van werken.

 

Carla Stals (Supervisie) is maatschappelijk werker.  Projectleider en trainer bij jeugdhulpverlening, en heeft een eigen praktijk.  Werkervaring in contextuele, oplossingsgerichte en competentiegerichte jeugdhulpverlening.
Opgeleid door het NVR team van H. Omer, en door Peter Jakob (Londen).
Ervaring in implementatie van Geweldloos Verzet in jeugdzorgsetting en onderwijssetting.

Schrijf je in voor deze opleiding

Kies het aantal deelnemers.
Persoonlijke gegevens
Geboortedatum
E.g., 16/12/2017
Deze vindt u onderaan deze pagina onder "nuttige links".