3 daagse Nieuw samengestelde gezinnen 2.0

Inhoud

Nieuw samengestelde gezinnen 2.0.
Een nieuwe kijk in een complexe samenlevingscontext. 

Een nieuw samengesteld gezin vraagt veel. Van elk gezinslid. Maar ook van elke hulpverlener. In deze driedaagse staan we stil bij de vele uitdagen voor elke betrokken partij en vertalen we dit naar onze eigen realiteit. We staan diepgaander stil bij volgende contextuele begrippen: loyaliteit, meerzijdige partijdigheid, zelfafbakening en intergenerationaliteit, en houden deze tegen het licht van nieuw samengestelde gezinnen. We oefenen met communicatieve tips en houdingen doorheen elk aspect.
Deze 3-daagse is een mengeling van theoretische omkadering, praktijkgerichte voorbeelden en eigen ingebrachte casuïstiek.

Vrijdagen
8 november
15 november
22 november

Programma

Dag 1: Uitdagingen voor Nieuw Samengestelde gezinnen: een zoektocht in balansen en loyaliteiten en afbakening
In deze eerste dag staan we stil bij de uitdagingen van een nieuw samengesteld gezin. Elk gezinsperspectief laten we daarbij aan het woord. We zoomen in op de verschillende aspecten waar elk gezinslid mee geconfronteerd wordt. Hoe vind ik mijn eigen plekje? Hoe ga ik om met die verschillende relaties? Wat als ik niet veel terugkrijg? Hoe hou ik het vol? Hoe blijf ik in balans met mezelf? Je zal communicatieve tips ontvangen en zelf oefenen in het in dialoog komen met je cliënten.

Dag 2: Uitdagingen voor de hulpverlener: Meerzijdige partijdigheid in nieuw samengestelde gezinnen
Het kan zijn dat je mensen voelt ‘trekken’, dat ze in je kamp willen staan; Of je betrapt je er zelf op dat je meer aanleunt bij één gezinslid. Als hulpverlener word je dan ook voortdurend uitgedaagd om meerzijdig partijdig te zijn met één van de vele perspectieven. Aan het einde van deze dag heb je je kunnen invoelen met elk gezinslid en heb je zelf geoefend met deze houding. Daarnaast willen we stilstaan bij de manier waarop je als hulpverlener mee de tastbare en niet-tastbare ruimtes kan respecteren en bewaken.

Dag 3: Uitdagingen voor jezelf en de maatschappij: eigen kijk en intergenerationaliteit (kind van NSG wordt ouder in NSG)
In deze laatste dag bekijken we waar de uitdagingen liggen rondom het NSG. Waar staan onze kinderen voor. Wat hebben zij nodig om zelf te roeien als volwassene in een NSG. Wat kunnen wijzelf, onze organisatie en mogelijks de maatschappij doen om passend zorg te dragen voor deze gezinsvorm. We staan stil bij onze eigen valkuilen, gezinswaarden en kijk op gezinsbegeleiding in het breder plaatje. Vandaag komen mensen (groot en klein) aan het woord over hun maatschappelijke en persoonlijke uitdagingen, in het nu maar ook voor de toekomst. Na deze dag ga je naar huis met heel wat meer wetenschap om bij te dragen aan een maatschappijvriendelijke benadering t.a.v nieuw samengestelde gezinnen. 

 

 

Opleiders

Ellen De Winter
Licentiaat en Aggregaat in de orthopedagogische wetenschappen.
Graduaat in de orthopedagogie.
Contextuele (gezins)therapeute en docente aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.
Bijkomende opleidingen rond systeemtheoretisch werken, gezinsgericht werken, pedagogisch ondersteunend en consultatief werken, ouderbegeleiding.
Werkervaring in de jeugdhulpverlening, gezinsgericht werken en psychotherapie.
Lid van de Vereniging van Contextueel Werkers (VCW), van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).

Ellen De Winter is zelf kind van een NSG en zocht haar eigen weg in haar NSG. Ze deed op die manier ervaringen op welke ze deelt doorheen de 3-daagse. Daarnaast verdiepte ze zich in deze materie gedurende haar studieloopbaan en professioneel leven.

Schrijf je in voor deze opleiding

Kies het aantal deelnemers.
Persoonlijke gegevens
Geboortedatum
E.g., 17/09/2019
Deze vindt u onderaan deze pagina onder "nuttige links".